تکیه گاه

[ad_1]

user_send_photo_psot

oOoOoOoOoOoO

بغضی سِمج هر شب
گلوی مرا می بوسد
سنگینی اش چشمانم را
خیس میکند
و قامتم را خمیده تر از دیروز

این روز ها دلم یک تکیه گاه می خواهد
تکیه گاهی که نلرزد
نریزد
یک لمیدن از جنس ناب آرامش

oOoOoOoOoOoO

29 ◄ قر تو کمرم فراوونه ….

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع