انرژی مثبت

[ad_1]

user_send_photo_psot

*********◄►*********

از زندگی لذت ببریم

بله! کلمه‌ای که قصد داریم یادآوری کنیم “لذت” است. در واقع ما یک رکن اساسی از زندگانی و گذر عمر را به کلی فراموش کرده‌ایم که آن چیزی نیست جز لذت بردن از زندگی و شکرگزاری تمامی لحظاتی که وجود داریم و نفس می‌کشیم

گویا از خاطرمان رفته‌است که فقط یکبار در این دنیا و کنار خانواده ، دوستان و عشقمان هستیم. برای چیزهای عجیب و غریب می‌جنگیم ، بجای خوشحالی و لذت بردن از دقایق و لحظه‌ها ، بیشتر آنها را تباه و آشفته می‌کنیم

مقصر کیست یا چیست؟

شاید تقصیری هم نداشته باشیم، ما همگی متأثر جامعه و محیطی هستیم که در آن قرار داریم، البته انواع مختلف تکنولوژی‌ها ، تبلیغات محیطی، مجازی و صدنوع دیگر که هر لحظه چیز جدیدی را در مخمان فرو می‌کنند

اما چیزی که واضح است ، مادی‌نگری و مصرف‌گرایی ماست که زندگی را از کام و دلپذیری انداخته! انسان‌ها ، صنایع مختلف، کارخانجات و… نیازهای گوناگونی برای خودمان ایجاد کرده‌اند یا بهتر بگوییم، ایجاد کرده‌ایم، غافل از اینکه هیچکدام از این موارد زمانی وجود نداشتند و نیاز هم نبودند! زندگی ادامه داشت، حتی شاید خیلی بهتر از زمان بوجود آمدنشان

در آخر شاید بهتر باشد قبول کنیم که مقصر اصلی خودمان هستیم
این مائیم که تصمیم اول و آخر لحظه‌هایمان را می‌گیریم ، و باور کنیم که دست خود ماست که مصرف‌گرا و مادی‌نگر کامل باشیم که کمی هم به معنی واقعی زندگی و لذت بپردازیم

*********◄►*********

[ad_2]

لینک منبع