از درونم

[ad_1]

khengoolestan_axs

*********◄►*********

…از درونم رد شدی مثل ِ نخ ِ تسبیح که

تا ببری من تمام ِ دانه هایم گم شده

*********◄►*********

فاطمه ترسا

36 ◄ اشمولی پشمولی

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع