دنیای کوچک

[ad_1]

khengoolestan_axs

^^^^^*^^^^^

ای کاش میدانستم دنیایش چقدر کوچک بود

وقتی بهم گفت به اندازه دنیا دوستت دارم

^^^^^*^^^^^

13 ◄ به قولی اصفونیا شد سینزه تا

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع