زندگــــے…

[ad_1]

khengoolestan_axs

*********◄►*********

چــــــــــــــقدر دیـــــــــــر میفهمیم کــــــہ
زنــــــدگــــے

همین روزهاییســـــــت
کہ منتظر گذشتنش
هستیمـــــــــــ

*********◄►*********

[ad_2]

لینک منبع