طعم های هرماه

[ad_1]

khengoolestan_axs

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

فروردین: ترش

اردیبهشت: ترش وشیرین

خرداد: شیرین مثل عسل

*Aya**Aya**Aya*

تیر: مزه دوست داشتنی

مرداد: شکلاتی

شهریور: خوشمزه

*Aya**Aya**Aya*

مهر: وانیلی

آبان: طعمی عالی ومتفاوت

آذر: ترش وخوشمزه

*Aya**Aya**Aya*

دی: بانمک ترین

بهمن: کاکائویی

اسفند: طعم خنک وخوشبو

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

41 ◄ آلبالو گیلاس .. دلم تونه خواس

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع

متولد کدوم ماهی؟

[ad_1]

user_send_photo_psot

*********◄►*********

فروردین: یعنی قدرت

اردیبهشت: یعنی محبت

خرداد: یعنی خلاقیت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

تیر: یعنی عطوفت

مرداد: یعنی ابهت

شهریور: یعنی جذابیت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مهر: محبوبیت

آبان: یعنی حساسیت

آذر: یعنی صداقت

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

دی: یعنی شفافیت

بهمن: یعنی سعادت

اسفند: یعنی شهامت

*********◄►*********

[ad_2]

لینک منبع