جمعه ها

[ad_1]

khengoolestan_axs

—————–@*–

میوه ها که می پَلاسید
مادرم آنها را مُربّا می کرد
میوه های پَلاسیده
می شدند شیرینی صبحانه جمعه ها

کاش یکی بیاید
دلتنگی جمعه ها را
مُربّا کند
شیرین کند
بعد تعارفمان کند

—————–@*–

33 ◄ بیشتر و بیشترش کن

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع