بغض

[ad_1]

khengoolestan_axs

*********◄►*********

پشت این بغض سنگین
بیدی نشسته که خیال میکرد
با این بادا نمی لرزه
?

*********◄►*********

33 ◄ بیشتر و بیشترش کن

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع