تعهد

[ad_1]

^^^^^*^^^^^

کاش میشد از ادمایی که وارد زندگیمون میشن
تعهد بگیریم

که یا مارو وابسته ی خودشون نکنند
یا اگه وابسته شدیم حق رفتن نداشته باشن

^^^^^*^^^^^

user_send_photo_psot

19 ◄ دینگله دینگو

 

 

► less ◄

[ad_2]

لینک منبع